Ruckus ICX 7750-48C Switch

Vui lòng gọi

Ruckus ICX 7750-48C Mid-Range Aggregation/Core 48 Ports 10G/RJ45 Chassis Replacement Switch

  • Cổng mạng : 48x 10 Gigabit Ethernet RJ-45
  • Cổng đường lên : 6x 40 Gigabit Ethernet QSFP+
  • Cổng quản lý : 1x Quản lý RJ-45, 1x USB (Loại A), 1x ConsoleUSB (Loại B nhỏ)
  • Công suất chuyển mạch : 1,92 Tbps
  • Tốc độ chuyển tiếp : 1,44 Bpps
  • Kích thước bảng địa chỉ MAC : 96.000 (hình ảnh chuyển đổi), 32.000 (hình ảnh bộ định tuyến)
  • Băng thông xếp chồng tổng hợp : 5,76 Tbps (tối đa 12 công tắc)
Developed by T.A.C
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay