Grandstream GHP620 IP Hotel Phone

Vui lòng gọi

Điện thoại IP dùng cho khách sạn Grandstream GHP620

  • 6 phím chức năng dịch vụ khách sạn
  • 1 cổng mạng (Không PoE)
  • Faceplate logo và thông tin khách sạn trên mặt máy
  • Cài đặt, cấu hình, quản lý tập chung qua cloud
Developed by T.A.C
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay