Grandstream GHP621W Wi-Fi IP Hotel Phone

Vui lòng gọi

Điện thoại VoIP không dây dùng cho khách sạn Grandstream GHP621W

  • 6 phím chức năng dịch vụ khách sạn
  • 1 cổng mạng (Không PoE) và hỗ trợ wifi 2,4/5Ghz
  • Faceplate logo và thông tin khách sạn trên mặt máy
  • Có nguồn kèm theo
  • Cài đặt, cấu hình, quản lý tập chung qua cloud
Developed by T.A.C
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay